Termeni de utilizare

Suntem S.C. Pluton Service S.R.L., o companie înființată în România cu codul unic de înregistrare 7458901 (“anvelopela.ro”). Sediul nostru social și sediul principal de afaceri se află pe Calea Moldovei, nr. 35, Bacău, România.

Vă rugăm să rețineți că în acești termeni, atunci când menționăm „noi” sau „nostru”, ne referim la Anvelopela.ro. Când ne referim la „dvs.”, „tine” sau „tău” ne referim la utilizatorul site-ului nostru.

Accesând site-ul web la https://www.anvelopela.ro, ești de acord să respecți acești termeni și condiții, toate legile și reglementările aplicabile și ești de acord că ești responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu ești de acord cu acești termeni, ți se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legea privind drepturile de autor și mărcile comerciale aplicabile.

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul web Anvelopela.ro numai pentru vizionarea personală, necomercială, tranzitorie. Aceasta este acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu, iar în baza acestei licențe nu poți:

    • să copiezi materialele;
    • utilizezi materialele în orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau necomercială);
    • încercarea de a decompila sau de a face inginerie inversă a oricărui software conținut pe site-ul web al Anvelopela.ro;
    • elimina orice drepturi de autor sau alte notații de proprietate din materiale; sau
    • transferați materialele unei alte persoane sau să „oglindești” materialele pe orice alt server.

Această licență va înceta automat dacă încalci oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de Anvelopela.ro în orice moment. La încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dumneavoastră, fie în format electronic sau tipărit.

Materialele de pe site-ul web al Anvelopela.ro sunt furnizate „ca atare”. Anvelopela.ro nu oferă garanții, exprese sau implicite, și prin prezenta declină și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, Anvelopela.ro nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în alt mod legat de astfel de materiale sau de pe orice alt site care are legătură cu noi.

În niciun caz, Anvelopela.ro sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii activității) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul web, chiar dacă Anvelopela.ro sau un reprezentant autorizat Anvelopela.ro a fost notificat verbal sau în scris cu privire la posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune consecutive sau incidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice în cazul tău.

Materialele care apar pe site-ul Anvelopela.ro pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Anvelopela.ro nu garantează că vreouna dintre materialele de pe site-ul său web este exact, complet sau actual. Anvelopela.ro poate aduce modificări materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare. Cu toate acestea, Anvelopela.ro nu își asumă niciun angajament de a actualiza materialele.

Anvelopela.ro nu a revizuit toate paginile legate de site-ul său și nu este responsabilă pentru conținutul niciunui astfel de site-uri. Includerea oricărui link nu implică aprobarea site-ului de către Anvelopela.ro. Utilizarea oricărui astfel de site web conectat se face pe riscul propriu al utilizatorului.

Anvelopela.ro poate revizui acești termeni și condiții pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web ești de acord să respecți versiunea actuală a acestor termeni și condiții.

Acești Termeni și Condiții sunt supuși legii române și jurisdicției exclusive a tribunalelor din România.

Termeni și condiții de vânzare

Termeni și condiții pentru vânzare pe site-ul de anvelope și servicii de montaj anvelope.

1.1 În aceste Condiții:

Anvelopela– este denumirea comercială a SC Pluton Service SRL, având sediul în Bacău, Calea Moldovei nr. 35, 600352, având număr de ordine în Registrul Comerțului J04/638/1995, cod unic de înregistrare fiscală 7458901.

„Site-ul Anvelopela” înseamnă site-ul web publicat pe Internet cu localizatorul uniform de resurse https://www.anvelopela.ro;

„Condiții” înseamnă acești termeni și condiții pentru vânzarea de anvelope și servicii de montare pe site-ul web;

„Contract” înseamnă contractul de cumpărare și vânzare a Bunurilor astfel cum este constituit și evidențiat prin Comanda Clientului și Confirmarea Comenzii;

„Client” înseamnă persoana a cărei ofertă pentru Bunuri este acceptată de Anvelopela;

„Comanda Clientului” înseamnă o comandă de la Client transmisă către Anvelopela prin intermediul Site-ului Anvelopela.ro prin finalizarea procesului de comandă în etape stabilit aici prin trimiterea de formulare și urmând o serie de link-uri hypertext, conform instrucțiunilor de pe Site-ul Anvelopela;

„Forță majoră” înseamnă orice act de forță majoră, explozie, inundație, furtună, fulger, incendiu, accident, război sau amenințare de război, sabotaj, insurecție, tulburare civilă sau rechiziție, acte, restricții, reglementări, legi, interdicții sau măsuri de orice fel din partea oricărei autorități guvernamentale, parlamentare sau locale, reglementări de import sau export sau embargouri, greve, lock-out sau alte acțiuni industriale sau dispute comerciale (fie că implică angajați ai Anvelopela sau ai unei terțe părți), dificultăți în obținerea de materii prime, forță de muncă, combustibil, piese sau mașini sau pene de curent sau defecțiune a utilajelor;

„Serviciul complet de montare” înseamnă serviciul furnizat de Anvelopela pentru vânzarea de anvelope către Clienți prin intermediul Site-ului Anvelopela.ro și aranjarea ulterioară a montării unor astfel de anvelope pe vehiculele Clienților folosind furnizori de servicii terți;

„Bunuri” înseamnă anvelopele (inclusiv orice montare a anvelopelor sau orice piese pentru acestea) sau serviciile pe care Anvelopela urmează să le furnizeze în conformitate cu aceste Condiții;

„Serviciul de comandă prin corespondență” înseamnă serviciul furnizat de Anvelopela prin intermediul Site-ului Anvelopela.ro pentru vânzarea și livrarea de anvelope numai Clienților;

„Confirmarea Comenzii” înseamnă confirmarea în scris de către Anvelopela a acceptării Comenzii Clientului emisă înainte de furnizarea Bunurilor către Client;

„Scrierea” include poșta electronică, sms, telefon, cablu, transmisie prin fax și mijloace de comunicare asemănătoare.

2.1 Anvelopela va vinde, iar Clientul va cumpăra Bunurile în conformitate cu Comanda și Confirmarea Comenzii a Clientului, sub rezerva acestor Condiții care vor guverna Contractul, cu excluderea oricăror alți termeni și condiții în baza cărora se face sau se pretinde o astfel de ofertă să fie realizate de către Client.

2.2 Clientul recunoaște că textul site-ului web, listele de prețuri, listele de articole de vânzare sau alte literaturi de vânzare publicate pe site-ul Anvelopela constituie o invitație de a trata și nu pot fi interpretate de către Client ca o ofertă sau o obligație obligatorie pentru Anvelopela pentru a vinde orice articol Clientului.

2.3 Nicio modificare a acestor Condiții nu va fi obligatorie decât dacă este convenită în scris între reprezentanții autorizați ai Clientului și Anvelopela.

2.4 Angajații sau agenții Anvelopela nu sunt autorizați să facă nicio declarație cu privire la Bunuri decât dacă sunt confirmate în scris de către Anvelope;a. În încheierea Contractului, Clientul recunoaște că nu se bazează pe astfel de declarații care nu sunt astfel confirmate.

2.5 Orice sfat sau recomandare dată de către Anvelopela sau angajații sau agenții săi Clientului sau angajaților sau agenților săi cu privire la depozitarea, aplicarea sau utilizarea Bunurilor, care nu este confirmată în scris de către Anvelopela, este urmată sau acționată în întregime la Riscul propriu al clientului și, în consecință, Anvelopela nu va fi responsabilă pentru niciun astfel de sfat sau recomandare care nu este astfel confirmată.

2.6 Deși Anvelopela depune toate eforturile pentru a se asigura că nu apare o astfel de eroare sau omisiune, orice eroare sau omisiune tipografică, materială sau de altă natură în orice literatură de vânzare, lista de prețuri, textul site-ului web, acceptarea ofertei, a facturii sau a altui document sau informații emise de Anvelopela va fi supusă corectării fără nicio răspundere din partea Anvelopela.

3.1 Comanda Clientului nu va fi considerată a fi acceptată de către Anvelopela decât dacă și până când Confirmarea Comenzii a fost emisă Clientului.

3.2 Clientul va fi responsabil față de Anvelopela pentru asigurarea acurateții termenilor Comenzii Clientului transmise de Client și pentru furnizarea Anvelopela orice informații necesare referitoare la Bunuri într-un timp suficient pentru a permite Anvelopela să execute Contractul în în conformitate cu termenii acestuia. Anvelopela nu își asumă nicio răspundere ca urmare a informațiilor inexacte furnizate de către Client.

3.3 Cantitatea, calitatea și descrierea și orice specificație pentru Bunuri vor fi cele stabilite în Confirmarea Comenzii.

3.4 Anvelopela își rezervă dreptul de a modifica Bunurile sau orice specificații aferente (indiferent dacă astfel de specificații au fost transmise de Client în comanda Clientului sau altfel) și proiectele în orice moment, fără notificare, ca urmare a modificărilor aduse legii sau la la discreția exclusivă a Anvelopela.

3.5 Sub rezerva Clauzei 8.1, Comanda Clientului nu poate fi anulată de către Client după ce Confirmarea Comenzii a fost emisă, cu excepția acordului scris al Anvelopela și în condițiile conform cărora Clientul va despăgubi Anvelopela în totalitate pentru orice pierdere (inclusiv pierderea). de profit), costuri (inclusiv costul întregii forțe de muncă și materiale utilizate), daune, taxe și cheltuieli suportate de Anvelopela ca urmare a anulării de către Client a comenzii Clientului.

4.1 Prețul Bunurilor va fi prețul specificat de Anvelopela în Confirmarea Comenzii sau, în cazul în care nu este menționat niciun preț în Confirmarea Comenzii, prețul menționat în lista de prețuri Anvelopela sau textul site-ului de pe site-ul Anvelopela actual la data și ora confirmării comenzii.

4.2 Anvelopela își rezervă dreptul, prin înștiințarea Clientului în orice moment înainte de emiterea Confirmării Comenzii, de a crește prețul Bunurilor pentru a reflecta:-

4.2.1 orice creștere a costurilor pentru Anvelopela care se datorează oricărui factor care nu poate fi controlat de Anvelopela (cum ar fi, fără limitare, orice fluctuație valutară, reglementarea valutară, modificarea taxelor, creșterea semnificativă a costurilor forței de muncă, materiale sau alte costuri de fabricație),

4.2.2 orice modificare a datelor de livrare, a cantităților sau a specificațiilor pentru Bunuri care este solicitată de Client, sau

4.2.3 orice întârziere cauzată de orice instrucțiuni ale Clientului sau nerespectarea acestuia de a oferi Anvelopela informații sau instrucțiuni adecvate.

4.3 Prețul Bunurilor va include orice taxă pe valoarea adăugată aplicabilă.

5.1 Sub rezerva oricăror condiții speciale convenite în scris între Client și Anvelopela, Anvelopela va avea dreptul la plata integrală a prețului Bunurilor (inclusiv TVA) la data Comenzii Clientului. Anvelopela va debita cardul de credit/debit al Clientului cu plata integrală a Bunurilor și a taxei pe valoarea adăugată aplicabilă la sau după data comenzii Clientului;

5.2 Clientul va fi obligat să plătească prețul Bunurilor la data comenzii Clientului. Anvelopela va avea dreptul de a recupera prețul Bunurilor, cu toate că este posibil ca livrarea să nu fi avut loc și proprietatea din Bunuri să nu fi trecut către Client. Momentul plății prețului va fi esențial al Contractului. Vor fi emise chitanțe de plată.

5.3 În cazul în care Clientul nu efectuează nicio plată până la data scadentă relevantă sau dacă plata este refuzată sau nu este autorizată de emitentul cardului de credit/debit al Clientului atunci când este procesată de Anvelopela, atunci, fără a aduce atingere oricărui alt drept sau remediu disponibil pentru Anvelopela, Anvelopela va avea dreptul să anuleze Contractul sau să suspende orice alte livrări către Client.

6.1 În cazul în care un Client a rezervat Serviciul de Comandă la domiciliu, livrarea Bunurilor va fi efectuată de către Anvelopela sau de către transportatorul desemnat de acesta, care livrează Bunurile la adresa de livrare specificată în Confirmarea Comenzii sau la orice altă adresă care va fi aprobată în prealabil de către Anvelopela.

6.2 În cazul în care un client a rezervat Serviciul de montare la atelier, livrarea Bunurilor va fi efectuată de către Anvelopela direct la atelierul ales în prealabil de către Client.

6.3 Orice date indicate pentru livrarea și/sau montarea Bunurilor sunt doar aproximative și nu sunt garantate și Anvelopela nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere în livrarea și/sau montarea Bunurilor, indiferent de cauză. Timpul de livrare sau montaj poate să difere de informația de pe site.

6.4 În cazul în care Clientul nu acceptă livrarea Bunurilor sau nu oferă Anvelopela instrucțiuni de livrare adecvate în Comanda Clientului, atunci, fără a aduce atingere oricărui alt drept sau remediu disponibil pentru Anvelopela, Anvelopela poate:

6.4.1 depozitează Bunurile până la livrarea efectivă și taxează Clientului costurile rezonabile (inclusiv asigurarea) de depozitare; sau

6.4.2 vinde Bunurile la cel mai bun preț ușor de obținut și (după scăderea tuturor cheltuielilor rezonabile de depozitare și vânzare) contabilizați Clientului excesul față de prețul din Contract sau percepeți Clientului orice deficiență sub prețul din Contract; sau

6.4.3 returnează Bunurile furnizorului și taxează Clientul pentru orice costuri suportate ca urmare a unei astfel de returnări.

7.1 Riscul de deteriorare sau pierdere a Bunurilor va trece către Client:

7.1.1 în cazul Serviciului de Comandă la domiciliu, în momentul în care Bunurile sunt livrate la adresa de livrare specificată în Comanda Clientului sau la orice altă adresă care va fi aprobată în prealabil de către Anvelopela; sau

7.1.2 în cazul Serviciului de montare la atelier (sub rezerva termenilor și condițiilor contractului de montare a anvelopelor relevante între Anvelopela și centrul de montaj relevant, care, dacă există un astfel de acord, va avea prioritate) la momentul respectiv atunci când Clientul este informat că Bunurile au fost livrate și sunt gata de montare. 

7.2 Fără a aduce atingere livrării și transmiterii riscului în Bunuri sau orice altă prevedere a acestor Condiții, dreptul de proprietate asupra Bunurilor nu vor fi transferate către Client până când toate sumele datorate de Client către Anvelopela (inclusiv orice dobândă aplicabilă și taxele) au fost plătite integral.

7.3 Până în momentul în care proprietatea de Bunuri nu trece către Client, Clientul va păstra Bunurile separate de cele ale terților și depozitate, protejate și asigurate în mod corespunzător și identificate ca proprietatea Anvelopela.

7.4 Până la momentul în care proprietatea Bunurilor trece către Client, Anvelopela va avea dreptul în orice moment să solicite Clientului să predea Bunurile înapoi către Anvelopela și, în cazul în care Clientul nu reușește să facă acest lucru imediat, să accepte intrarea în sediul Clientului sau al oricărei părți terțe implicate unde Bunurile sunt depozitate și preluarea Bunurilor. Clientul va fi obligat să asiste și să permită Anvelopela să recupereze Bunurile.

7.5 Clientul nu va avea dreptul de a percepe în niciun fel drept garanție pentru nicio datorie oricare dintre Bunurile care rămân proprietatea Anvelopela, dar dacă Clientul face acest lucru, toate sumele datorate de Client către Anvelopela vor (fără prejudiciu oricărui alt drept sau remediu al Anvelopela) devin imediat exigibile și plătibile. 

8.1 În cazul Comenzii la domiciliu și Comenzii cu montare la atelier sau atelier mobil.

8.2 În termen de 14 zile din ziua următoare zilei de livrare a Bunurilor către Client, sau înainte de data de montaj stabilită, Clientul va avea dreptul să anuleze Contractul, să returneze Bunurile și să primească o rambursare integrală, cu condiția ca Bunurile să aibă nu au fost folosite în niciun fel, sunt în aceeași stare bună în care au fost primite de către Client și sunt returnate către Anvelopela. În acest caz, Clientul va fi responsabil pentru costurile de returnare a Bunurilor și va despăgubi Anvelopela. Dacă Anvelopela colectează bunurile, Anvelopela își rezervă dreptul de a percepe clientului orice costuri directe asociate cu returnarea bunurilor. Clienții care returnează bunuri direct către Anvelopela trebuie să facă acest lucru în termen de 14 zile de la data solicitării anulării. Nicio taxă suplimentară de reaprovizionare sau taxă administrativă nu va fi adăugată în conformitate cu reglementările de vânzare la distanță. Centrul de asistență pentru clienți Anvelopela poate fi contactat pentru un cost exact pentru returnarea mărfurilor, deoarece costurile pot varia în funcție de specificațiile și locația anvelopelor.

8.3 Sub rezerva Clauzei 8.1, rambursările către Client sunt în întregime la discreția Anvelopela. În cazul în care Anvelopela, la propria lor discreție, acordă o rambursare unui Client, orice costuri suportate de Anvelopela pentru obținerea acelei rambursări vor fi suportate de către Client.

9.1 Anvelopela nu va fi responsabilă cu privire la orice defect al Bunurilor care decurge din orice inexactitate în Comanda Clientului. Anvelopela nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile din Comanda oricărui Client și orice pierdere (sau altfel) care ar putea apărea din acestea.

9.2 Anvelopela nu va fi responsabilă cu privire la orice defect al Bunurilor care decurge din uzura normală, daune intenționate, neglijență, condiții anormale de folosire, nerespectarea instrucțiunilor Anvelopela (fie orale sau în scris) sau utilizare greșită sau modificare sau repararea Bunurilor fără aprobarea Anvelopela.

9.3 Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în aceste Condiții, toate garanțiile, condițiile sau alți termeni implicați de statut sau de legea comună sunt excluse în cea mai mare măsură permisă de lege.

9.4 Orice reclamație din partea Clientului care se bazează pe orice defect în calitatea sau starea Bunurilor sau necorespunderea acestora cu specificațiile va fi (indiferent dacă livrarea este refuzată sau nu de către Client) va fi notificată în scris către Anvelopela în termen de 48 de ore de la data livrării sau montării (în cazul serviciului de montaj) sau în cazul în care defectul sau defecțiunea nu a fost evidentă la o inspecție rezonabilă) în termen de 24 de ore de la descoperirea defectului sau a defecțiunii.

9.5 În cazul în care Anvelopela face obiectul oricărei reclamații privind daunele cauzate vehiculului sau roților în timpul serviciului de montaj, montatorul partener Anvelopela trebuie să aibă posibilitatea de a inspecta și de a remedia dauna reclamată. În cazul în care distanța necesară pentru a călători până la montatorul inițial este nerezonabilă, un montator alternativ Anvelopela va fi nominalizat de către Anvelopela. Lucrările efectuate de alți terți fără o inspecție la un montator desemnat de Anvelopela sau care nu au fost convenite în scris cu Anvelopela înainte de finalizarea lucrărilor, nu vor fi acoperite de Anvelopela.

9.6 Sub rezerva Clauzei 8.1, dacă livrarea nu este refuzată, iar Clientul nu informează Anvelopela în conformitate cu Clauza 9.4, Clientul nu va avea dreptul de a respinge Bunurile și Anvelopela nu va avea nicio răspundere pentru un astfel de defect sau eșec.

9.7 În cazul în care orice revendicare valabilă cu privire la oricare dintre Bunuri, care se bazează pe orice defect în calitatea sau starea Bunurilor sau nerespectarea specificațiilor, este notificată către Anvelopela în conformitate cu aceste Condiții, Anvelopela va avea dreptul să înlocuiască Bunurile (sau piesa în cauză) gratuit sau, la discreția exclusivă a Anvelopela, rambursează Clientului prețul Bunurilor (sau o parte proporțională din preț), dar Anvelopela nu va mai avea nicio răspundere față de Client sau orice altă persoană.

9.8 Cu excepția decesului sau vătămării corporale cauzate de neglijența Anvelopela, Anvelopela nu va fi răspunzătoare față de Client din cauza vreunei declarații (cu excepția cazului în care este frauduloasă), sau a oricărei garanții implicite, condiție sau alt termen sau orice obligație de drept comun, sau în conformitate cu termenii expresi ai Contractului, pentru orice pierdere sau daune indirecte, speciale sau consecutive (fie pentru pierderea profitului sau altfel), costuri, cheltuieli sau alte cereri de despăgubire de orice fel (fie cauzate de neglijența Anvelopela, a acesteia). angajați sau agenți sau altfel) care rezultă din sau în legătură cu furnizarea sau montarea Bunurilor sau utilizarea sau revânzarea acestora de către Client, iar întreaga răspundere a Anvelopela în temeiul sau în legătură cu Contractul nu va depăși prețul Bunurile, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în aceste Condiții.

9.9 Anvelopela nu va fi răspunzătoare față de Client și nu va fi considerată a încălca Contractul din cauza oricărei întârzieri în îndeplinirea sau a neexecuției oricărei obligații ale Anvelopela în legătură cu Bunurile, în cazul în care întârzierea sau eșecul s-a datorat oricărei forțe majore sau alte cauze aflate în afara controlului rezonabil al Anvelopela.

10.1 Anvelopela va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

10.2 Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Site-ului.

11.1 Anvelopela își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale sau își poate exercita oricare dintre drepturile care îi revin în temeiul prezentului document de către ea însăși sau, acolo unde este cazul, prin orice alte persoane (juridice sau de altă natură) sau entități.

11.2 Orice notificare cerută sau permisă să fie transmisă de către oricare dintre părți celeilalte în temeiul prezentelor Condiții va fi adresată în scris celeilalte părți la sediul său social sau la sediul principal de afaceri sau la orice altă adresă care ar fi fost notificată la momentul relevant în conformitate cu această dispoziție părții care dă notificarea.

11.3 Nicio renunțare de către Anvelopela la orice încălcare a Contractului de către Client nu va fi considerată o renunțare la orice încălcare ulterioară a aceleiași prevederi sau a oricărei alte prevederi.

11.4 Dacă vreo prevedere a acestor Condiții este considerată de către orice autoritate competentă ca fiind invalidă sau inaplicabilă în totalitate sau în parte, valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Condiții și restul prevederii în cauză nu va fi afectată.

11.5 Contractul și aceste Condiții vor constitui întregul acord între Client și Anvelopela cu privire la furnizarea Bunurilor și vor înlocui toate declarațiile sau acordurile anterioare orale sau scrise referitoare la acestea. În special, Clientul nu se poate baza pe declarațiile făcute de vreun angajat, reprezentant sau agent al Anvelopela.

11.6 Anvelopela poate atribui Contractul cu Clientul sau subcontracta întregul sau orice parte a acestuia oricărei alte persoane (juridice sau de altă natură) sau entitate. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în Scris, Clientul nu poate atribui nici beneficiul, nici sarcina vreunui contract cu Anvelopela.

11.7 Prezentul contract este supus legii românești. Eventualele litigii apărute între Site și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Bacău.

Meniu

Descarcă formularul de verificare a anvelopelor

Descarca formular de verificare anvelope

Anvelopela necesită informațiile tale de contact pentru a te informa despre produsele și serviciile noastre. Te poți dezabona de la aceste comunicări oricând. Consultă Politica noastră de Confidențialitate pentru detalii despre dezabonare și protecția datelor tale.